36.000 VISITAS, SI TIENES ALGO QUE PUEDAS APORTAR, PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS cunitmar@gmail.com

Tirso de Molina Riada de 1962

La nit del 26 de setembre de 1962 va ser catastrófica en diverses poblacions del Valles (Rubí, Terrassa, Sabadell, etc.) i també va portar molt de dolor i de trasbals ais barris de Cornellà situats vora el riu Llobregat: el barrí Riera i el barri Almeda.
A les tres de la nit, els crits i els plors de la gent ens van despertar als que vivíem en pisos: «El río»... «El rio ha venido...» «El río se ha desbordado...»
.