32.000 VISITAS, SI TIENES ALGO QUE PUEDAS APORTAR, PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS cunitmar@gmail.com

Evolució d'un Barri Obrer 1977

Oleguer Bellavista 1977

En escriure aquesta monografía del barrí Almeda de cap obra literaria ni cap historia completa del barrí.
Jo vaig viure a Almeda des de principis de 1961 fins al gener de 1972. El que es reflecteix mes, dones, en aquest llibre és aquest període concret que jo he viscut mes intensamente i durant el qual he participat activament —no com una autoritat, sino com un veí mes— en la majoria d'accions que s'expliquen aquí. Aixó no exclou que faci també referéncies a fets i a persones anteriors o posteriors a aquest període.
L'evolució del barrí Almeda podría ajudar a comprendre l'evolució d'altres barris semblants, en alguns aspectes, que existeixen a diverses poblacions del Baix Llobregat, com, per exemple, a Sant Boi, Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant Joan Despí, Martorell, etc. Si així fos, jo estaría molt content del meu treball.
Aquesta breu historia de l'evolució del nostre barrí Almeda de Cornellà sens dubte que es podría aplicar a molts barris o pobles, fins i tot potser es podría titular «la historia d'un barrí qualsevol»; pero he cregut necessari escriure-la, perqué estimo aquest barrí, on he viscut durant onze anys, perqué n'he entrevist les possibilitats de promoció perqué els infants i.els joves puguin coneixer-ne una mica el que fins ara s'ha fet.

Almeda és un barrí totalment obrer i industrial, situat enmig de Cornellà i l'Hospitalet pel cantó del riu Llobregat. Pertany a l'ajuntament de Cornellà, pero fins ara ha estat molt abandonat de servéis; per aixó es pot dir que s'ha hagut d'autopromocionar. Avui dia té uns 5.000 habitants. Está situat a la part sud-est de Cornellà i es troba limitat, al nord, per la Torre Mercader i la via de la Ren-fe; al sud, per la carretera del mig d'Hospitalet i les empreses Laforsa, Siemens, Mintex, Butano; a l'est, per camps i l'empresa Facis; i a l'oest, pel camí vell del Prat i el riu Llobregat.